/ Güncel / Dört Yeni KHK

Dört Yeni KHK

on 23 Ocak 2017 - 09:01 Kategori: Güncel
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Bu sabah Resmi Gazete’de dört yeni KHK yayınlandı.682, 683, 684 ve 685 sayılı  KHK ile 2 TV kapatıldı, 367 kişi işten çıkarıldı.123 kişi işe iade edildi. Gözaltı süresi kısaltıldı. KHK’ lardan bazıları AKP’nin üzerindeki hukuksuzluk basıncını azaltmak yönünde yaptığı düzenlemeleri de içeriyor.

Bugüne kadar çıkarılan KHK’larla işten atılan on binlerce insan ve yarattığı mağdur milyonlar AKP’nin üzerinde basınç oluşturuyor.  Bu nedenle,  bu sabah yayınlanan KHK’da AKP, referandum öncesi üzerindeki basıncı azaltmak için KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurdu.

OHAL kapsamındaki yetkilerin 30 günlük gözaltı süresine izin vermesi, gözaltının cezalandırmaya dönüşmesi AKP’ye yönelik bir başka eleştiri konusuydu.  Bugün çıkarılan KHK ile gözaltı süresi 7 güne düşürüldü.

Avrupa Birliği’nden işinden atılanların itiraz hakkı bulunmaması ve geri dönülmez büyük hak kayıplarının yaşandığına dair sert eleştiriler geliyordu.  Yeni KHK, AB parlamento görüşmeleri öncesinde uluslararası alanda sevimli görülme çabası olarak da okunabilir. 

Resmi Gazete’de yayınlanan madde şöyle: “685 Sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere ‘Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’ kurulması..”  

Bugün ilan edilen KHK kapsamında ayrıca 367 kişi kamu görevinden ihraç edildi. İhraç edilenlerin kurumlara göre dağılımı şöyle :Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan 3, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan 2, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansından 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 10, İller Bankasından 2, İçişleri Bakanlığından aralarında vali yardımcısı, kaymakam ve hukuk müşavirlerinin de olduğu 134, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 23, Türkiye İstatistik Kurumundan 2, Kamu Gözetimi, Muhasabe ve Denetim Standartları Kurumundan 1, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden 2 ve Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 186 kişi.               

KHK’lar kapsamında 124 kişi ise göreve iade edildi. 2 medya kuruluşu kapatıldı.

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı

bolsevik.org | Sosyalizm Kazanacak!