/ Güncel / İTÜ’de Asistan Kıyımına Son

İTÜ’de Asistan Kıyımına Son

on 25 Ekim 2012 - 14:59 Kategori: Güncel
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
25 Ekim, 2012

 

Gün geçmiyor ki üniversiteler YÖK’ün saldırılarına maruz kalmasın. YÖK yeni oluşturduğu yasa tasarısıyla devlet üniversitelerini hedef haline getirmiş ve geçtiğimiz haftalarda da İstanbul Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlilerinin işten atılması gibi bir durumla üniversiteleri karşı karşıya bırakmıştır.

YÖK yeni oluşturduğu tasarıla birlikte çeşitlilik başlığı altında vakıf üniversitelerinin şirket üniversitelerine dönüştürüleceği, bununla birlikte bu yasa kapsamında yabancı üniversitelerin de önünün açılacağı kesinlik kazandı. YÖK’ün bu kararı elbette bizleri şaşırtmıyor. Üniversitelerin öteden beri bilimden uzaklaştırılarak piyasacılığa terk edilmeye çalışıldığını biliyoruz.

Kurulduğu günden bu yana darbecilerin üzerine yüklediği misyonla hareket eden YÖK, bir kere daha üniversitelerin kaderini kendi başına belirlemekte ve 2547 sayılı yasaya göre 50-d maddesi üzerinden istihdam edilen araştırma görevlilerine tanınan hakları hiçe sayan bir dönüşümü üniversitelere dayatmaktadır. Bu yasa ile birlikte doçentler ve profesörler dışındaki üniversite çalışanlarının herhangi bir iş güvencesinin kalmayacağı açıktır. Yeni YÖK tasarısının hazırlık sürecinde yer alan aktörler yeni yasanın taslağında hedefledikleri gibi üniversiteleri tamamen güvencesiz çalışılacak esnek çalışma mekânları haline getirmek istiyorlar. Bu şekilde bilim üretilemez, özgür düşünce ve ifade özgürlüğü mümkün olamaz.

Ayrıca azami süre tanımından hareketle 6111 sayılı torba yasada yer alan bir kanun kullanılarak yüksek lisansta 3, doktorada 6 yılı tamamlamış ve mezun olamamış 50-d’li araştırma görevlisinin ilişkileri kesilecek ve 90’a yakın araştırma görevlisinin de önümüzdeki günlerde işten atılması söz konusu olacak.

ASİSTANLAR DİRENİŞTE

14 Ekim’de yürürlüğe giren yeni YÖK tasarısıyla birlikte İTÜ’de direnişte olan 81 kişinin işten atılma durumları bulunmaktadır. Direnişte olan bir araştırma görevlisiyle yapmış olduğumuz konuşmada, araştırma görevlisi bayramdan sonra işten atılmaların hızlanacağını buna karşı mücadele etmezsek bu tasarının diğer üniversitelere de sıçrayacağını ve bu baskıların tüm devlet üniversitelerinde devam edeceğini aktardı. Onun dışında İTÜ’nün zayıf halka olduğunu, bu saldırıların burada ve diğer üniversitelerde daha da artacağını belirtti. Asistan kıyımına karşı bu saldırıları geri püskürtmesinin gerekliliği ortadadır.

AKP iktidarının başa gelmesiyle eğitim kurumları tamamen bir ticarethane mantığıyla yönetilmiş ve eğitim yuvaları bilimsellikten uzaklaştırılarak tamamen piyasacılığa yönlendirilmiştir.

Bu baskılara karşı biz emekçiler olarak yeni YÖK tasarısına karşı birlikte mücadele etmeliyiz. İTÜ’de direnen 81 araştırma görevlisinin mücadelelerine destek olmak için bu konuda duyarlı olan tüm eğitim çalışanlarını direniş çadırlarına destek vermeye çağırıyoruz.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı

bolsevik.org | Sosyalizm Kazanacak!