/ Güncel / Muhafazakarlaşma İştahının Yansımaları

Muhafazakarlaşma İştahının Yansımaları

on 15 Şubat 0203 - 23:02 Kategori: Güncel
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
15 Şubat, 2013

 

THY yönetiminin icraatları tartışılmaya devam ediyor. Şaşırtıcı değil. Torpille, hemşehrilik-akrabalık bağlantılarıyla, iktidarla aralarındaki politik uyumlarla işbaşına gelmiş yönetim yeni rejimin ihtiyaçları doğrultusunda kurumsal şekillenişi devam ettiriyor.

Sınırsız Kadrolaşma

THY yönetiminde uzun süredir özellikle Rizelilerin ağırlığı tartışılıyordu. Hamdi Topçu başkanlığındaki THY’nin çeşitli birimlerinde üst görevlere getirilenlerden oluşan şu isim listesi kadrolaşmayı yansıtıyor: Musa Topçu, Necmi Topçu, Yaşar  Topçu, Salih Topçu, Yavuz Topçu, Aylin Topçu, Durmuş Topçu, Duygu Topçu, Ebu Bekir Topçu, Emine Topçu, Enes Topçu, Hüseyin Topçu, Katibe Topçu.

Bir diğer çarpıcı listede şöyle: “Rizeli Eği­tim Mü­dü­rü: Ba­rış Öz­türk (Öz­çe­li­k’­in sı­nıf ar­ka­da­şı)

Rizeli Özel Ka­lem Mü­dü­rü: Meh­met Şiş­man (Bayram Öz­çe­lik’­in kayını)

Rizeli Bil­gi İş­lem Mü­dü­rü: Ka­mil Kar­tal (Öz­çe­li­k’­in eniş­te­si). Kar­ta­l’­ın kı­zı ve oğ­lu da ge­nel mü­dür­lük­te ça­lı­şı­yor.

Rizeli İn­san Kay­nak­la­rı Mü­dü­rü: Me­tin Ma­ran­goz (Öz­çe­li­k’­in Ça­ye­li­’n­den ta­nı­dı­ğı)

Rizeli Hu­kuk Bü­ro­su Mü­dü­rü: 26 ya­şın­da bir kadın.

Rizeli Sa­tın Al­ma Mü­dü­rü: Şe­ref Ka­zan­cı (Ka­zan­cı­’nın ağa­be­yi Şe­nol Ka­zan­cı, Baş­ba­kan­lı­k’­ta da­nış­man. Şe­nol Ka­zan­cı ay­nı za­man­da AKP İs­tan­bul Genç­lik Kol­la­rı es­ki Baş­ka­nı)

Rizeli İn­san Kay­nak­la­rı Koordinatörü: Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın eşi­nin da­yı­sı.”

İşçi Düşmanlığı

THY yönetimi kadrolaşmayı derinleştirirken, geçtiğimiz yıl emekçilere yönelik saldırılarla gündeme gelmişti. THY, greve katılan ve hakkını arayan emekçileri kısa mesajlaişten atarak işçi düşmanlığında iktidar ile aynı zihniyete sahip olduğunu göstermişti.

Geçtiğimiz yıl AKP milletvekili havayollarında grev ve sendikalaşmanın yasaklanmasını öngören bir yasa teklifini meclise göndermiş ve yasa AKP’lilerin    desteğiyle meclisten geçmişti. Yasanın geçmesinin ardından toplam 305 işçi işten atılmış, 100 işçi yanlışlıkla işten atıldıkları gerekçesiyle tekrar işe alınmıştı.

İşten atılan Hava İş Sendikası üyesi işçiler işten atılmalarının ardından havaalanlarında direnişe geçmişti. Öte yandan yasal yollardan da haklarını arayan işçiler işe iade davalarını kazanarak işlerine dönebilmişlerdi.

Muhafazakarlaşmaya Doğru Uçuş Başladı!

İşçi düşmanlığında hızını alamayan THY’nin son icraatı ise oldukça manidar. THY yönetimi bir süredir modacı Dilek Hanif’e hazırlattığı hostes, host ve kabin memurlarına ait kıyafetlerle gündemde. Kıyafetleri gördüğünde verebileceğiniz ilk tepki bunları bir yerlerden hatırlıyorum olacaktır: Bazıları yeni kıyafetlerin tarzının Hayrunnisa Gül’ün giyim tarzını çağrıştırdığını, bazıları yeni kıyafetlerin “Muhteşem Yüzyıl”daki saraf eşrafının kıyafetleriyle benzerliğini öne sürerken bunlar hiç de abartı değil. Etek boylarına kadar her türlü ayrıntının Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu tarafından belirlendiği öğrenilen kıyafetler muhafazakar-İslamcı yaşam tarzının dışavurumu gibi.

Öte yandan THY yönetimi bazı hatlarda içki servisini de kaldırarak icraatların devam edeceğini gösteriyor. Yasakların gerekçesi olarak talep edilmemesi gösterilirken, Economist dergisi kıyafet tasarımlarının ve içki servisinin kaldırılmasının yönetim tarafından Erdoğan’ı memnun etmek amacıyla gerçekleştirdiği ifade etti. Economist ayrıca THY’nin yöneliminden hareketle Türkiye’nin daha muhafazakar ve daha az eğlenceli bir hale dönüştüğünü aktardı.

THY yönetimini merakla izlemeye devam ediyoruz. Çünkü Türkiye’de bazı dönüşümlerin nasıl gerçekleştiğini anlayabilmek için sadece AKP’ye bakmak yeterli olmayabilir. AKP’nin kendi arpalığına dönüştürdüğü THY gibi kamu kurumlarında yaşanan dönüşümler, iktidarın muhafazakar toplum biçimini yaygınlaştırmaktaki iştahını ve yöntemini daha çarpıcı bir şekilde gösteriyor.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı

bolsevik.org | Sosyalizm Kazanacak!