/ Güncel / Swiss Otel İşçisi: “Köle Değiliz!”

Swiss Otel İşçisi: “Köle Değiliz!”

on 4 Mayıs 2016 - 23:53 Kategori: Güncel, Sınıf Mücadelesi
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

İstanbul, Beşiktaş’taki Swiss Otel’de taşerona bağlı olarak çalışan bahçe işçileri 21 Nisan Perşembe gres 2yunca taşeron firmanın yöneticileri tarafından sürekli baskılandıklarını ve ünü 2 arkadaşlarının işten atılması sonucunda direnişe geçti. Otel önünde sabahtan akşama kadar pankartlarla ve sloganlarla bekleyen işçiler öncelikli olarak işe geri alınmayı ve bütün ücret ve tazminat alacaklarının ödenmesini talep ediyor. Direnişin ikinci haftasını geride bırakan işçileri, Sosyalist Emekçiler Partisi Girişimi üyeleri ziyaret etti. Dayanışma ziyareti boyunca neden direnişe geçtiklerini ve nasıl mücadele ettiklerini anlatan işçilerle, pek çok işyerinde benzer sıkıntıların olduğu konuşuldu, mücadele etmenin önemi konusunda hemfikir olundu. SEP-G üyeleri, destek ve dayanışma duygularını iletti.

Baskı, Hakaret, İşten Atma: Direnişe Giden Yol

Swiss Otel’de taşerona bağlı olarak çalışan ve şu an direnişte olan bahçe işçileri, çalıştıkları süre boyunca taşeron firmanın yöneticileri tarafından sürekli baskılandıklarını ve hakarete maruz kaldıklarını aktarıyor.  Taşeron firmanın, otel yönetimiyle 11 işçi üzerinden sözleşme yaptığını ve 11 işçi karşılığı bedel aldığını, ancak otelde sadece 6 bahçe işçisinin çalıştırıldığını ve kalan 5 işçi ücretinin tamamının taşeronares 1 gittiğini belirten işçiler, kendilerinin de asgari ücretin altında ücret aldıklarını belirtiyor.

Çalıştıkları dönemde sürekli baskıya maruz kaldıklarını aktaran işçiler, 11 kişilik işin 6 kişiden beklendiğini ve işlerin yetişemediği durumda da hakarete uğradıklarını dile getiriyor. İşçiler ayrıca izin vb. haklarını da hiçbir zaman kullanamadıklarını, yoğun bir şekilde çalıştıklarını fakat yine de asgari ücretin bile altında bir ücrete mecbur bırakıldıklarını aktarıyor.

Şu an otelden alacaklı durumda bulunan bir işçi “bunlar zaten parayla oynuyor, neden bir de bizim üç kuruşluk alacağımıza göz dikiyorlar?” diye soruyor ve kendisi ekliyor: “çünkü işçinin sırtında geçinmeye alışmışlar!”.

Daha önceleri de sık sık yöneticilerle tartışma yaşadıklarını ve işten atılmakla tehdit edildiklerini belirten işçiler, son olayda iki arkadaşlarının işten atılması sonucunda “artık yeter!” diyerek direnişe geçtiler. İşten atmaların ertesi günü otel önünde direnişe geçen 6 işçi, hala Beşiktaş-Maçka’daki SwissotelTheBosphorus önünde mücadelelerini sürdürüyor.

DİSK’e bağlı Devrimci Turizm İş Sendikası da, resmi olarak taşeron olarak çalışan ve farklı işkoluna bağlı görünen işçileri örgütleyemese de fiilen direnişe destek sunuyor ve işçilerle birlikte direniş alanında mücadele ediyor.

Ne Taşeron Ne Otel Hesap Vermeye Yanaşmıyor!

Direniş başladıktan bu yana birtakım gelişmeler yaşandı. Swissotel yönetimi yaşanan problem üzerine taşeron şirketle yapmış olduğu sözleşmeyi feshederek şirketin oteldeki çalışmasını sonlandırdı. Şimdi ise otele yeni bir taşeron şirket gelip gelmeyeceği ve bahçe işlerinin bundan sonra nasıl görüleceği konuları belirsizliğini koruyor. İşçiler ve sendika, otel yönetimine ulaşmaya çalışıyor ve görüşme talep ediyor. Ancak yönetim işçilerden ve sendikadan kaçarak görüşme taleplerini askıda bırakıyor. Taşeron şirket ise işçilerin alacaklarını ödemeksizin kayıplara karışmış durumda.

Önümüzdeki günlerde DİSK yönetimi, insan hakları dernekleri ve milletvekilleri aracılığıyla görüşme talepleri yinelenecek. Direnişçi Swissotel işçileri öncelikli olarak işe geri alınmak ve çalışmaya devam etmek istiyor. Bunun yanı sıra diğer talepleri ise bugüne kadar olan ücret ve tazminat alacaklarının ödenmesi.

Swissotel işçileri bugün ikinci haftayı geride bırakan bir direniş sürdürüyor. Sosyalist Emekçiler Partisi Girişimi, hakları ve gelecekleri için mücadele eden Swissotel işçilerinin yanındadır!

Yaşasın Sınıf Dayanışması!

Swissotel İşçisi Köle Değildir!

Taşeron Çalışma Yasaklansın!

bolsevik.org SOSYALİST EMEKÇİLER PARTİSİ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı

bolsevik.org | Sosyalizm Kazanacak!