/ Güncel / Üç Yeni KHK: Güvencesizlik, Talan, Zorbalık!

Üç Yeni KHK: Güvencesizlik, Talan, Zorbalık!

on 2 Eylül 2016 - 10:43 Kategori: Güncel
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

672, 673 ve 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) bu gece yayınlandı. 672 sayılı KHK ile 50 binin üzerinde kamu memuru görevinden atıldı. 674 sayılı KHK ile Öğretim Üyesi Yerleştirme Programı (ÖYP) kapsamında 33/a uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olanlar 50/d statüsüne alındı. Bu arada “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza atmış olan bazı öğretim personeli de görevden alındı. Yani gerçekleşen tam bir cadı avı oldu. Yine 674 ile “teröre destek sağladığı” iddia olunan Belediyelerin taşınır mallarına el konulmasının önü açıldı. 673 sayılı KHK ile ise yurt dışındaki cemaat okullarında okuyanların öğrencilikle ilişkileri kesildi, kazanmış oldukları hakların geçerliliği sona erdirildi.

Hangi KHK Ne İçeriyor?

672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname:

 • Amaç, yürürlük ve yürütme dışında tek madde içeren bu KHK ile 50 binin üzerinde kamu görevlisi görevden çıkarıldı. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik dışında pek çok kamu kurumunda görevden çıkarma yaşandı.
 • Görevden çıkarılanlar arasında 2346 akademisyen de bulunuyor. Ancak görevden çıkarılanlar sadece cemaat üyeleri değil. Barış İçin Akademisyenler’in yayınladığı “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imzacı olan ve hem devlet hem de bulundukları üniversite tarafından tehdit edilen pek çok akademisyen de görevden atılmış durumda.

673 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname:

 • Boşalan hakim ve savcı kadrolarına yeni personel bulunması amacıyla, daha önce kendi isteğiyle emekli olanlardan tekrar mesleğe dönmek isteyenlerin HSYK’nın ilgili dairesi tarafından kabul edilerek yeniden hakimlik veya savcılık görevine getirilmelerinin önü açıldı.
 • Yurt dışındaki cemaat okullarında okuyanların öğrencilikle ilişikleri kesildi. Ayrıca gördükleri eğitime ilişkin denklik işlemi yapılmayacağı ve kazanmış oldukları akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacakları kararlaştırıldı.
 • Kamu teşebbüsleri, ortaklıkları ve iştirakleri ile kamunun hissesi bulunan diğer tüzel kişiliklerin bünyesinde çalışan ve “devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplarla ilişkisi bulunan işçilerin iş sözleşmesinin feshedilmesi, bu işçilerin bir daha kamu teşebbüs ve ortaklıkları ile kamunun hissesi bulunan tüzel kişiliklerde çalışamayacakları kararlaştırıldı.

674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname:

 • Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye “kalkınmada öncelikli yerlerde sözleşmeli öğretmen istihdamı” başlıklı bir geçici madde eklendi. Maddeye göre dershaneler ve etüt merkezlerinde eğitim personeli olarak çalışanların, diğer şartlara sahip olmaları durumunda KPSS şartı aranmaksızın sözlü sınavla sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına atanabilecek.
 • Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesine eklenen yeni fıkra ile suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair kuvvetli şüphe bulunması halinde şüpheli veya sanığa ait malvarlığı değerlerine kayyım atanabileceği kararlaştırıldı.
 • Adalet Bakanlığı’na tahsis edilen Hazine taşınmazları üzerinde, yatırım programında yer alma ve ödenek bulunma şartı aranmaksızın, imar planı yapım ve onay süreleri beklenmeksizin, sit alanları hariç kanunlardaki kısıtlamalara tabi olmaksızın ceza infaz kurumlarının yapım işi ihalesi yapılabilir denilerek yeni cezaevi yapımlarının hızlandırılmasına yönelik bir hüküm getirildi.
 • Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca kayyım atanmış olan şirketlerin mahkemece Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredileceği ve OHAL süresince terör bağlantısı gerekçesiyle kayyım atanması durumunda kayyım olarak TMSF’nin atanacağı düzenlendi.
 • KHK’nın 39. maddesinde yer alan düzenleme ise oldukça önemli. Maddeye göre “belediye ve bağlı idarelerde hizmetin aksatılmasının terör veya şiddet olaylarıyla mücadeleyi olumsuz etkilediği valilik tarafından belirlenirse, söz konusu hizmeti valilik yapacak veya yaptıracak.” Valiliğin yaptığı veya yaptırdığı harcamaların faturası ilgili belediyeye kesilecek. Maddenin ikinci fıkrasında ise “belediye imkanlarının terör veya şiddet olaylarına doğrudan ya da dolaylı destek sağlamak amacıyla kullanıldığının tespiti durumunda, belediye veya bağlı idare taşınırlarına mahallin en büyük mülki idare amirince el konulur” şeklinde bir hüküm yer aldı. Bu madde HDP’li belediyelere yönelik bir baskı dalgasına zemin hazırlamak üzere KHK’ya sıkıştırılmış durumda.
 • Son olarak KHK’nın 49. maddesi de kritik bir madde. Yükseköğretim Kanunu’na eklenen ek madde ile 33/a kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olanların statüleri topluca 50/d statüsüne dönüştürüldü. Ayrıca YÖK Kanunu madde 35 uyarınca başka bir üniversitede ya da yurt dışında eğitimde bulunanların üniversitelerinin talebi üzerine on beş gün içerisinde üniversitelerine dönmeleri gerektiği şeklinde bir hüküm de söz konusu. AKP, yine KHK’ya sıkıştırılmış olan bu madde ile akademisyenlerin iş güvencesine sınırlamak ve keyfi bir şekilde iş ilişkisini sonlandırmanın önünü açmayı hedefliyor.
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı

bolsevik.org | Sosyalizm Kazanacak!