/ Güncel / Yeni KHK’da ÖYP’de İnanılmaz Değişiklik

Yeni KHK’da ÖYP’de İnanılmaz Değişiklik

on 2 Eylül 2016 - 09:30 Kategori: Güncel
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

674 sayılı KHK ile ÖYP ( Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) kapsamında atanmış bütün Araştırma Görevlilerinin kadroları 33/a’dan 50/d’ye aktarıldı.

Resmi Gazate’de bugün yayınlanan KHK’nın ilgili maddesi şöyle;

MADDE 49- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 30- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların statüleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılır ve bunlar hakkında söz konusu (d) bendi hükümleri uygulanır. Bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kaldırılır. 35 inci madde uyarınca başka bir üniversitede ve yurt dışında eğitimde bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üniversitelerinin talebi üzerine on beş gün içinde kendi üniversitelerine dönmek zorundadırlar. Bu süre içerisinde dönmeyenlerin atamaları iptal edilir.”

Kabaca, ÖYP’li 33/a statüsünde kadrolu araştırma görevlileri, 50/d sözleşmeli statüsüne geçirilmiş oluyor. 50/d  uygulaması “asistan kıyımı” olarak nitelendiriliyor. 2000’li yıllarda hızla yaygınlık kazanan, araştırma görevlilerinin, esnek ve güvencesiz istihdam edilmesine yol açan 50/d uygulaması, bu statüdeki araştırma görevlisinin lisansüstü eğitimi sırasında istihdamını sağlıyor ancak tezini bitirip öğrenciliği sona erdiğinde ya da azami sürede tezini bitiremediğinde kadro ile ilişkisinin kesilmesine de olanak sağlıyor. Barış İçin Akademisyenler (BAK) bildirisinin imzalanmasının ardından ÖYP uygulaması ortadan kaldırılmıştı, bugün Resmi Gazete’de yayınlanan KHK’nın ilgili maddesiyle de, topluca işten çıkarılamayan fakat her türlü baskı ve tehditle yıldırılmak istenen BAK imzacıları bu şekilde cezalandırılmak isteniyor.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı