/ Kategori / Marksist Teori

Britanya’da Sendikalar – Lev Troçki (1933)

16 Eylül 2014 - 02:36 Kategori: Marksist Teori

"Britanya’da Sendikalar", Trotskiy’in "USM [Uluslararası Sol Muhalefet]ve Yeni Enternasyonal" başlıklı makalesinden alınmıştır. Sendikalar sorunu gerek Büyük Britanya’da gerekse de eski kapitalist ülkelerin çoğunda proletarya siyasetinin…

Marksistler Bireysel Terörizme Neden Karşıdır? – Lev Troçki (1911)

16 Eylül 2014 - 02:29 Kategori: Marksist Teori

Trotskiy’in bu makalesi ilk olarak 1911 yılının Kasım ayında, Almanca olarak Der Kampf’da yayınlandı. Sınıf düşmanlarımız bizim terörizmimizden…

Materyalist Diyalektiğin ABC’si – Lev Troçki

16 Eylül 2014 - 02:28 Kategori: Marksist Teori

İngilizce’den çeviri (Aralık 1939) Aşağıda yer alan metin, Trotskiy’in Sosyalist İşçi Partisi’nde Küçük Burjuva Muhalefetbaşlıklı…

Merkezcilik ve Dördüncü Enternasyonal – Lev Troçki

16 Eylül 2014 - 02:19 Kategori: Marksist Teori

Makalenin İngilizce orijinali: First of "Two Articles On Centrism" İngilizce’den çeviri (22 Şubat 1934) 22 Şubat 1934’te kaleme alınan bu makale ilk kez bu yılın Ağustosayında Class Struggle adlı dergide yayınlandı. (Cilt 4, Sayı 8). 1.…

Sınıf, Parti ve Önderlik – Lev Troçki

16 Eylül 2014 - 02:18 Kategori: Marksist Teori

Sınıf, parti ve önderlik İspanyol Proletaryası Neden Yenildi? [Marksist Teori Sorunları] İngilizce’den çeviri (1940) Bu yazı Lev Trotskiy’in Stalinist bir ajan tarafından öldürüldüğü gün (20 Ağustos 1940) Meksika’daki evinin çalışma…

Lenin ve Emperyalist Savaş – Lev Troçki

16 Eylül 2014 - 02:13 Kategori: Marksist Teori

Dördüncü Enternasyonal’in editörlerinin 1939 tarihli önsözünden Gezegenimiz, Lenin’in ölümünün 18. yıl dönümünde (Lenin 21 Ocak 1924’te öldü) ikinci Dünya Savaşının girdabına kapılmış durumda. Lenin, birinci dünya kıyımının…

Marks Haklı mıydı? – Emre Güntekin

16 Eylül 2014 - 02:00 Kategori: Marksist Teori

Marksizm bitti… Marksizm, dünyanın temelli olarak değiştiğini görmeyerek yanılan ya da görmekten korkan, her iki anlamda da, son derece inatçı kişilerin inancıdır… Marksizm teoride iyi olabilir. Ama ne zaman uygulamaya konmuşsa sonucu akla…

Devrimin Zaman Çizelgesi – Lev Troçki

16 Eylül 2014 - 01:54 Kategori: Marksist Teori

Bir devrim veya karşı devrim için kesin bir tarih saptamak mümkün mü? “Elbette bu mümkün değil. Sadece trenler belirlenmiş zamanlarda yola çıkarlar, ve hatta onlar da her zaman değil…”  Fikirlerin kesinliği her yerde gereklidir ancak bu…

Stalin Muhalefeti Nasıl Mağlup Etti?-I (Lev Troçki)

16 Eylül 2014 - 01:27 Kategori: Bolşevik Geleneğimiz, Marksist Teori

Çeviri: Marksist Bakış - Kasım 2011 Yoldaş Zeller’in mektubunun ortaya attığı sorular, sadece tarihsel olarak değil, şimdiki zaman için de ilgi uyandırıcıdır. Bu sorularla özel konuşmalarda, ekseriyetle kişisel olanlarda olduğu kadar sıklıkla…

Marksist Forum Başarıyla Tamamlandı

21 Nisan 2014 - 23:14 Kategori: Marksist Teori, SEP Girişimi

21 Nisan, 2014 Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Marksist Forum'un ilk gündeki coşkusu ve foruma yönelik büyük ilgi ikinci günde de artarak sürdü.   14.00'te Marksist Bakış dergisi yazarı Güneş Gümüş'ün Marksizm, Din Ve Müslüman…

Devrimci Bir Durum Nasıldır? Komünist Partinin Belirleyici Önemi – Lev Troçki (17 Kasım 1931)

8 Ağustos 2013 - 14:32 Kategori: Marksist Teori

8 Ağustos, 2013 Çeviri: Marksist Bakış (Haziran 2013) Aşağıda numaralandırılmış noktalar, Troçki yoldaşın görüşlerinin bir özetini ifade ediyor. Bu özet, yoldaş Troçki ile onu birkaç hafta boyunca ziyaret eden yoldaş Albert Glotzer,…

Karl Marks’ın Mezarı Başında Yapılan Konuşma – Friedrich Engels

14 Mart 2013 - 21:22 Kategori: Marksist Teori

14 Mart, 2013  14 Mart günü, öğleden sonra üçe çeyrek kala, yaşayan düşünürlerin en büyüğü artık düşünmez oldu. Ancak iki dakika yalnız bıraktıktan sonra, odaya girince, onu koltuğunda rahat rahat, ama sonsuzluğa dek, uyumuş bulduk.…

Kurtuluşun Anahtarı Anti-Emperyalist Mücadeledir – Lev Troçki (Mateo Fossa ile bir Röportaj, Eylül 1938)

27 Şubat 2013 - 23:31 Kategori: Marksist Teori

27 Şubat, 2013 Çeviri: Marksist BakışFossa: Sizce Avrupa’nın mevcut durumunun ilerideki gelişmesi nasıl olacak? Troçki: Çok fazla diplomasinin, bu dönemde, kokuşmuş bir anlaşmaya ulaşmayı başarması muhtemeldir. Ancak bu çok uzun sürmeyecek.…

Kapitalist Üretimin Değişen Çehresi ve İşçi Sınıfı – Güneş Gümüş

14 Şubat 2013 - 22:57 Kategori: Marksist Teori

Post-endüstriyel toplum, post-kapitalist toplum… Değişen ekonomik, toplumsal yaşama dair bu tanımlamaların listesini uzatmak mümkün. Peki, öncesi ve sonrasında temel olarak farkı yaratan ne? Bu tanımlamaların sahiplerine göre başlıca değişim,…

Lenin ve Emperyalist Savaş – Lev Troçki

3 Aralık 2012 - 23:51 Kategori: Marksist Teori

3 Aralık, 2012   Dördüncü Enternasyonal’in editörlerinin 1939 tarihli önsözünden Gezegenimiz, Lenin’in ölümünün 18. yıl dönümünde (Lenin 21 Ocak 1924’te öldü) ikinci Dünya Savaşının girdabına kapılmış durumda. Lenin, birinci…