/ SEP Girişimi / İstanbul SDH: Ortadoğu’dan Tüm Dünyaya, Emperyalist Talana Geçit Vermeyeceğiz!

İstanbul SDH: Ortadoğu’dan Tüm Dünyaya, Emperyalist Talana Geçit Vermeyeceğiz!

on 24 Haziran 2012 - 10:29 Kategori: SEP Girişimi
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
(24.06.12)
Emperyalist kapitalist sömürü düzeni, kendi yarattığı bir sonuç olarak içine girdiği krizlerden kurtulmanın yolunu işçi sınıfının sırtına bindirdiği yoksullukla, güvencesiz çalışma şartlarıyla; genç işçi kuşaklarını geleceksizliğe ve en nihayetinde savaşlara sürükleyerek atlatmaya çalışıyor.
 2008’den bu yana merkez üssü ABD olan ve oradan hızla tüm dünyayı etkisi altına alan finansal kriz, burjuva ekonomistlerin de kabul ettiği üzere 1929 buhranını aratmayacak hatta giderek daha da derinleşen kriz olarak dünya tarihinde yerini almaya hazırlanıyor.
Peki, sermayenin kısa aralıklarla girdiği bu batak biz işçi ve emekçi sınıflar açısından sadece haklarımıza yönelik saldırılar mı demek? Elbette hayır. Sömürü politikaları yağma savaşlarıyla da taçlanır ki nitekim yakın süreçte tüm dünyanın yakından takip ettiği Ortadoğu politikaları bunun en net göstergesi.
Sözümona dikta rejimlerine karşı “özgürlükçü” girişimleriyle ABD, NATO işbirliğiyle gerçekleşen askeri harekatlara, bu güçlerin bölgedeki taşeron gücü Türkiye’nin çabalarını da eklersek Ortadoğu’da gerçekleşecek kirli savaş Ortadoğulu emekçileri kavganın bir tarafı haline getiriyor.
Sürekli Devrim Hareketi olarak sermaye politikalarının sınır içi ve sınır ötesi uygulayıcılarının teşhiri, devrimci Marksistler olarak tarihsel misyonlarımızdan biridir. Emperyalist kirli savaş oyunlarına karşı Türkiye’de, bulunduğumuz her yerde emekçi sınıfları aydınlatmaya çalıştığımız “Emperyalizme Kalkan Olmayacağız” konulu kampanyamız, bugün savaş karşısında alınması gereken sınıf tavrını kitlelere sunuyor. Özellikle işçisiyle; öğrencileriyle ve savaşa, sistemin dayattığı şartlara öfke duyan tüm duyarlı aydın kesimiyle bütünleşen bir kampanyaya dönüşmesi itibariyle hareketimiz açısından da bir ivme niteliği taşıyor. Kampanya süresi boyunca konuştuğumuz Ortadoğu’nun pek çok ülkesinden, Mısır’dan, İran’dan, Kuzey Kürdistan’dan ve Suriye’den gelenler, sermayenin azılı temsilcisi AKP iktidarının saldırgan yaklaşımına karşılık biz Türkiyeli devrimci Marksistlerin böyle bir çalışmayı yapıyor olmasından şaşkınlıklarını ve memnuniyetlerini her seferinde dile getiriyorlar. Elbette Batılı emperyalist blok karşısında kendi ulusal burjuvazisini “denize düşen yılana sarılır” misali savunan Ortadoğulu kardeşlerimiz de mevcut. Ancak çalışma boyunca hem Türkiyeli emekçilerden hem de Ortadoğulu emekçilerden aldığımız savaş karşıtı tepkiler; gerçekleşecek bir talan savaşında nasıl bir hoşnutsuzluğun da açığa çıkacağının habercisi.
Kampanyamız emekçi sınıfların sistem karşıtı ortak iradesinin sokaklara yansımasına kadar devam edecektir. SDH, Ortadoğu’dan tüm dünyaya sermayeye savaş, işçilerle barış çağrısında bulunuyor.
EMPERYALİZME KALKAN, ORTADOĞU HALKLARININ KATİLİ OLMAYACAĞIZ!
YAŞASIN SOSYALİST ORTADOĞU FEDERASYONU!

Sürekli Devrim Hareketi – İstanbul

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı

bolsevik.org | Sosyalizm Kazanacak!