/ SEP Girişimi / İstanbul SDH’den Panel

İstanbul SDH’den Panel

on 20 Nisan 2013 - 11:15 Kategori: SEP Girişimi
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

20 Nisan,2013

Sürekli Devrim Hareketi olarak 1Mayıs öncesinde başta Ankara olmak üzere pekçok ilde hayata geçirdiğimiz Marksizm penceresinden güncel ve tarihsel temalı forum ve panellerin bugün İstanbul ayağını gerçekleştirdik.

“Marksizm ve Edebiyata Yansımaları: Ekim Devrimi Işığında Rus Edebiyatının Gelişimi” başlıklı sunum ile Marksist Bakış yazarının yapmış olduğu sunumda dünya edebiyatının önemli isimlerinden, sanatın tarihsel hikayesinden, toplumsal formasyon içersinde nasıl yoğrulduğundan başlayarak sanatın ve özelde de edebiyatın tarih içideki seyrine değinildi. İnsanlık tarihinin gerici toplumsal yapılar içerisindeki kültürel birikiminin Rus yazınındaki tartışmalı içeriklerine tarihsel dönemeçlerin önemli eşiklerini oluşturan sınıf çelişkilerinin ve mücadelenin devrimcileştiği süreçlerde edebiyatçıların ve aydınların sanat ve bilim alanında gerçekleştirdikleri üretimlerde yaşadığı fikirsel çatışmalar, taraflaşmalar ve toplumların yaşanmışlıklarına dair önemli kaynaklar sunmasına değindik.

Tarihin sınıf savaşımlarının tarihi oluşundan hareketle Ekim Devrimi ve öncesindeki toplumsal hareketliliğin ve dönüşümün Rus edebiyatındaki üretkenliğin sebebi olduğu vurgulandı. Ekim Devrimi’nden sonraki sanat-sınıf ve iktidar tartışmalarını Proletkült ve Stalinist bürokrasinin tektipleştirme ve sanatı tahakküm projesi olan “sosyalist gerçeklik” akımı tartışıldı. SSCB sanat politikalarının tartışılmasının ardından Troçki ve Dördüncü Enternasyonal çevresinde sanat alanında üretilen özgür ve enternasyonalist sosyalist sanat çözümlemesi anlatıldı.

Dinleyiciler tarafından Marksist perspektifin edebiyat ve toplum ilişkisine dair nerde durduğunu sorgulayan, sınıf edebiyatını kültürel mirasın tüm birikimlerin nereye oturduğunu ifade eden zengi katkılarla panelimizi tamamladıktan sonra tüm dostlarımızı 1 Mayıs’ta Sürekli devrim hareketi saflarında yer almaya çağırdık.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı

bolsevik.org | Sosyalizm Kazanacak!