/ SEP Girişimi / SDH’den Yeni Yıl Mesajı

SDH’den Yeni Yıl Mesajı

on 31 Aralık 2014 - 19:22 Kategori: SEP Girişimi
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

2014’ü önceleyen birkaç senede hem Türkiye’de, hem dünyada kapitalist krizin ve buna paralel gelişen sınıf mücadelelerinin yükselişine hatta Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı ülkelerde sosyal patlamalara ve ayaklanmalara tanık olmuştuk. Tabi ki her ülkenin kendine göre bir gelişim seyri olur. Ama 2014 yılı genel olarak kitle hareketinin kendi sınırlarını ve eksikliklerini gördüğü bir yıl oldu. Özellikle Mısır ve Tunus’taki ayaklanmalar, sosyalist perspektifin yaygınlaşamaması yüzünden, enerjisini ve atılımını Müslüman Kardeşler ve eski elitler arasındaki mücadelede yitirdi. 2014 yılı Türkiye’de Gezi atılımının da belirli bir tıkanmaya uğradığı yıl oldu. Latin Amerika’da ulusalcı reformist iktidarlarla devrimciler arasındaki çelişkide iktidarlar fazlasıyla ağır bastı. Krizdeki güney Avrupa ülkelerinde ise sınıf hareketi sendikal bürokrasinin ve düzen yanlısı sol partilerin oluşturduğu dalga kıranı aşamadı. Diğer taraftan 2015’te kapitalist kriz ve emperyalist çelişkiler, yumuşamak şöyle dursun daha da şiddetleneceğinden sınıf hareketi de geçmişin dersleri ve birikimleri üzerinden ilerlemeyi deneyecek. Bu çerçevede siyasal olgunlaşmanın gerçekleşmesi, yani düzeni aşmayı hedefleyen devrimci perspektifin hareket içerisinde güçlenmesi şart. Latin Amerika ve bilhassa da Arjantin, 2015 yılında dünya sınıf hareketinin öncü merkezi olacaktır. Bunun dışında Avrupa kıtasında da sınıf hareketinin güçlenmesi kaçınılmaz gözüküyor. Özellikle Yunanistan’daki gelişmeler yine merkezi bir role sahip olacaktır.

 

2014 yılında ABD’nin başını çektiği emperyalist kapitalist sistem, yaşlı bir organizma gibi kanserli hücreleri ne kadar yaygın ve güçlü bir şekilde üretebildiğini bir kez daha gösterdi. Bunların tabi ki en çarpıcısı IŞİD olsa da dünyanın dört bir yanı iç savaşlar ile etnik ve mezhepsel boğazlaşmalarla can çekişti. Irkçı-faşist hareketlerin de dünyanın birçok bölgesinde atılım yaptığı bir yıl oldu 2014. Ortadoğu bataklığında genç ve zinde Kürt hareketi, Kobane direnişiyle IŞİD’e geçit vermeyerek tarih yazdı. Kürt ulusal hareketi 2014’te atılımını daha da ileri noktalara taşıdı.

 

AKP Türkiye’sinde 2014 yılı yoksulların daha da yoksullaştığı, zenginlerin servetlerine servet kattığı bir yıl oldu. Zamlar ve hayat pahalılığıyla emekçilerin beli bükülürken ayakkabı kutuları ile milyon dolarlar çalan hırsızların saltanat yılı 2014’ü geride bırakıyor ve yeni bir mücadele yılına hazırlanıyoruz.

 

2014, AKP’nin 2 seçimi kazandığı, burjuva devlet içerisindeki muhaliflerini tasfiye ettiği ve diktatörlük yolunda emin adımlarla ilerlediği bir yıl oldu. 2015 yılı tam da bu nedenle diktatörlük yasalarına, iç güvenlik paketlerine, sokağın sesini susturmaya çalışan diktatörlüğe karşı bir mücadele yılı olacaktır. 2014 aynı zamanda Soma, Ermenek ve Torunlar‘da yaşanan iş katliamları ile kara bir yıl olarak hatırlanacaktır. Bu katliamlar, diğer taraftan Türkiye’nin nasıl bir ucuz emek cenneti haline geldiğinin acı vesikaları oldu. Türkiye’de işçi sınıfının örgütsüzlüğünün ne kadar can yakan boyutlarda olduğu da bu vesileyle bir kez daha gözükmüş oldu. Bu katliamlar karşısındaki sınıfın içerisinde bulunduğu genel eylemsizlik hali, bu örgütsüzlüğün bir sonucu, ama sınıfsal öfkenin bu katliamlarla birikmekte olduğu da ayrı bir gerçek.

 

Geride bıraktığımız sene aynı zamanda kadın düşmanlığının doruk noktasına ulaştığı ve AKP’nin zorla muhafazakarlaştırmaya yönelik toplum mühendisliğinin özgürlüklere yönelik saldırıları artırdığı bir yıl oldu. Yeni kuşaklar, İmam Hatip okullarına ve zorunlu din derslerine mahkum edilmiştir. 2015 yılında diktatörlüğe karşı direnenlerin sesini ve gücünü yükseltmekten, özgürlükleri savunmaktan başka bir çareleri bulunmuyor.

 

Tüm bu nedenlerden ötürü Türkiye’de ayakları yere sağlam basan, somut hedefler için yaptığı güçlü kampanyalarla emekçi halka güven veren, AKP diktatörlüğüne sert bir şekilde kafa tutan, sosyalistlerin önderliğindeki bir mücadele bloğunun oluşturulması 2015 yılının en acil görevidir. Türkiyeli sosyalistler, içinde bulunduğumuz bu zor dönemde birlikte mücadelenin sağlıklı zeminini hala oluşturamamıştır. Bu nedenle SDH, 2015 yılında da bu acil ihtiyaca elinden gelen tüm katkıyı sunmaya hazırdır.

 

Ortadoğu için savaşlarla, yıkımlarla ve acılarla anılacak bir yılı geride bırakıyoruz.Suriye iç savaşının beşinci yılına gireceği 2015’te emperyalist barbarlığa karşı barışın ve sosyalizmin sesini yükseltmeye, Kürt halkının Rojava’daki direnişinin arkasında ve başta ABD olmak üzere tüm emperyalist güçlerin bölgeye yönelik planlarının karşısında durmaya, İsrail’in katliamlarını 2014’te en uç boyutlarda yaşayan Filistin halkına destek vermeye devam edeceğiz.

 

2015’te başta Arjantin olmak üzere Latin Amerika kıtası, sınıf mücadelesinin sertleşeceği topraklar olacaktır. Avrupa’da da komşu ülke Yunanistan yeni bir politik krizin eşiğindedir. Bu krizler İspanya, Portekiz ve İtalya gibi ülkelerde de krizin derinleşmesine ve buna bağlı olarak sınıf mücadelesinin sertleşmesine yol açacaktır. Bu ülkelerde yaşanacak kavgalar, Türkiye’de emekçi halka ve gençliğe ilham kaynağı olacaktır.

 

Sürekli Devrim Hareketi, geride bıraktığımız yılda nüfuz alanını artırmış ve özellikle gençliği örgütleme yolunda önemli adımlar atmıştır. Büyük emeklerle gelinen bu nokta, 2015 yılında aynı azim ve kararlılıkla daha ileri noktalara taşınacaktır. Bizler uzun soluklu mücadelemizde bu topraklarda Bolşevik geleneği inşa etmek konusunda kararlıyız. Tüm işçi-emekçileri ve gençliği SDH’ye katılarak bu inşa sürecini güçlendirmeye davet ediyoruz.

 

Türkiye’nin içinden geçtiği zor zamanlarda emek mücadelesinin ve gençliğin özgürlük kavgasının sesi olmak için ilerleme kararlılığıyla yeni yılınızı kutluyor veözgür, eşit bir yaşamın egemen olduğu yıllar diliyoruz.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı