/ Sınıf Mücadelesi / İşçi Sınıfı Birçok Yerde Direniyor!

İşçi Sınıfı Birçok Yerde Direniyor!

on 28 Ocak 2013 - 15:15 Kategori: Sınıf Mücadelesi
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
28 Ocak, 2013

Türkiye’nin birçok yerinde işçi sınıfı kötü çalışma koşullarına, yoğun sömürüye, taşeronlaşmaya ve geleceksizliğe karşı mücadele yürütüyor. Bunların bazıları gündeme gelse de birçoğu sessizlikle karşılanıyor. Sendikal mücadelelerden, iş cinayetlerine, işten atmalara, taşeron çalıştırılmaya gibi birçok konu da işçi sınıfı mücadelesini vermeye devam ediyor.

2013’ün ilk günlerinde 11 madencinin yaşamını yitirdiği Zonguldak’ta Pazar günü emekçiler sokağa çıktı. Genel Maden İşçiler Sendikası tarafından düzenlenen ‘Emeğe Saygı’ mitingi binlerce emekçinin katılımıyla gerçekleşti. Sürekli iş cinayetlerinin yaşandığı Kozlu Maden Ocağı önünde toplanıp iş cinayetlerin, taşeron işçi çalıştırmaya, işçi kıyımlarına vurgu yapılarak mitinge başlandı.

Ada Tersanesi’nde Direniş Kazanımla Sonuçlandı

Ücretleri ödenmediği için 13 gündür direnişte olan tersane işçileri 13 günün sonunda işyerlerine zaferle döndüler. Ödenmeyen ücretler sebebiyle günlerdir Limter-İş Sendikası öncülüğünde direnen işçiler, en son tersane vincini işgal etmişlerdi. Patronun itfaiyeyi araması üzerine işçiler itfaiye aracını içeri sokmayıp kararlılıklarını gösterdiler. Ertesi gün tersane patronunun talepleri kabul etmesi üzerine direniş zaferle sonuçlandı. Tersane işçileri bu kazanım üzerine bir kaz daha örgütlü mücadelenin önemine vurgu yaptılar.

Yurtiçi Kargo İşçileri İşten Atmalara Karşı Direnişte

Nakliyat-İş Sendikası’na üye Yurt İçi Kargo işçileri sendikalı oldukları için hukuksuz biçimde Yurt İçi Kargo işverenleri tarafından işten atıldı. Nakliyat-İş üyeleri yasa dışı işten atmaları ve sendikal hakları önündeki engellerin kaldırılması için eylem yaptılar. İşten çıkarılan işçiler ağır çalışma koşullarına karşı sendikalı olduklarını ve patronların bu hareketlerinin sendikal mücadelelerini baltalayamayacağını söylediler. Ankara’da değişik şubelerden 15 kişinin daha işten atılması üzerine Yurt İçi Kargo’nun Meşrutiyet Şubesi önde basın açıklaması yaparak direnişe devam edileceği belirtildi. Ankara, İstanbul, Konya gibi şehirlerde devam eden mücadelenin tüm illerdeki şubelere yayılacağı ilan edildi.

Hey Tekstil İşçileri Haykırıyor: Yılgınlık Yok Direniş Var!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yöneticisi olan Aynur Bektaş’ın işten attığı ve maaşlarının ödenmediği Hey Tekstil İşçileri mücadelelerini mağaza işgaliyle taçlandırdılar. ‘gasp edilen’ haklarını geri almak ve ücretlerinin ödenmesini isteyen işçiler Hey Tekstil ile birlikte çalışan MANGO mağazasını işgal ettiler. Mağaza içine ‘İşte hırsızlar Aynur Süreyya Bektaş Mango hesap soracağız’ yazılı bir pankart astılar. Mağazayı işgal eden işçilere mağaza içindeki müşterilerden de alkışlarla destek geldi. İşçiler ‘hakkımızı alana kadar Aynur Bektaş, Süreyya Bektaş ve MANGO’yu teşhir etmeye devam edeceğiz.’ dedi.

İşten Atılan 250 İşçiden protesto…

Adıyaman’da Güçlü Tekstil ve İplik Fabrikasında çalışan 250 işçi patronların duymaya alışkın olduğuz söylemleriyle ‘sendikalı oldukları gerekçesiyle’ işten atıldılar. Öz İplik-İş sendikasının üye işçileri bir araya gelerek Demokrasi Parkı’nda fabrika yönetimi ve yasa dışı uygulamalarını protesto ettiler. İşçiler ‘işlerimize ve haklarımıza kavuşana dek eylemlerimiz devam edecek’ diyerek eylemlerin süreklilik kazanacağını belirttiler.

Daiyang-SK İşçileri Açlık Grevinde…

Birleşik Metal-İş üyesi Daiyang SK Networks Metal işçileri tolu sözleşmedeki anlaşmazlık sebebiyle Kasım 2012’de başladıkları grevi devam ettiriyorlar.Grevdeki Daiyang-SK Networks Metal işçileri geçtiğimiz haftalarca birçok kez saldırıya uğramışlardı. Grevi yok sayıp Güney Kore’den kaçak işçi getirten patronu kınamak için yapılan basın açıklamalarına ise polis saldırmıştı. Kaçak işçilerle üretilen malların müfettişler tarafından ortaya çıkarılması sonucu malları fabrikadan kaçırmaya çalışan patron grevin yapıldığı fabrikaya polis beraberinde tırlar getirdi. Grevci işçilerin tırların geçişine izin vermemesi üzerine polis yine işçilere saldırmış ve patron-polis işbirliği yine gözler önüne serilmişti. Bu yaşananlar üzerine Çorlu’da direniş çadırlarında açlık grevine gidileceği duyuruldu. İşçiler patronun uzlaşmaz tavrı devam ettiği sürece açlık grevinin ölüm orucuna dönüştürüleceğini de ekleyerek kararlılıklarını dile getirdiler.

Bilinçli bir örgütlü işçi sınıfının bu topraklarda daha nice 15-16 Haziran direnişlerine, nice şanlı TEKEL direnişlerine dönüşeceğini biliyoruz.

Tüm bu mücadeleler gösteriyor ki örgütlü işçi sınıfının önünde durabilecek bir engel yoktur. Ne grev kırıcılar ne patron-polis işbirliği ne de baskılar…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, sendikalaşma oranının işçilerde yüzde 59.8, memurlarda ise yüzde 67.3 göründüğünü ama SGK verilerine göre sendikalı işçi oranının yüzde 8.9 olduğunu belirtmiştir. İstatistikler dikkate alındığında ise 35 sendikanın devre dışı kaldığı ekleniyor. Bu sayı dikkate alındığında gerçek sendikalılık oranının %5’lere düştüğü ortadadır. Tüm bu olumsuz gelişmeler işçi sınıfını moral olarak olumsuz etkilemektedir. İşçi sınıfının politik bilinç ve örgütlülükten yoksun olduğu koşullarda, işçi sınıfının onca yoğun sömürüye rağmen üzerindeki ölü toprağını atamaması anlaşılabilir bir durumdur. Oysa tarih gericilik dönemlerinin ebediyen devam etmediğini sayısız örneklerle göstermiştir.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı

bolsevik.org | Sosyalizm Kazanacak!