/ Sınıf Mücadelesi / Sınıf Mücadelesinden Manzaralar

Sınıf Mücadelesinden Manzaralar

on 5 Nisan 2013 - 21:38 Kategori: Sınıf Mücadelesi
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
5 Nisan, 2013

AKP iktidarı ile birlikte artan neoliberal saldırılar işçi sınıfının kazanılmış haklarını ellerinden almaya onları geleceksizliğe güvencesizliğe, taşerona mahkum ediyor. İşçi sınıfı ise tüm saldırılara refleksler göstererek direniyor.

Demiryolu İşçileri

Demiryolların özelleştirilmesine yönelik yasa tasarısına ve bu yasanın doğuracağı taşeronlaşmaya karşı demiryolu işçileri direnişe geçmişti. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ve Türk Ulaşım-Sen ağırlıkta olduğu ‘Demiryolu Çalışanları Platformu’nun örgütlediği süreç ile işçiler Adana, Edirne, İzmir, Kars, Samsun ve Tatvan olmak üzere 6 koldan Ankara’ya yürüdü ve 3 Nisan’da TBMM önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

16 Nisan’da ise, özellikle BTS’nin yoğun olduğu alanlarda etkili olması beklenen bir grev gerçekleştirilecek.

PTT İşçileri

AKP’nin özelleştirme politikalarından PTT de payına düşeni aldı. Posta Hizmetleri Kanun Tasarısı’nın meclise sunulması üzerine, tasarının getireceği özelleştirme ve güvencesiz çalışma dayatmalarına karşı çıkan işçiler 27 Mart’ta ülke çapında grevdeydi. KESK’e bağlı Haber-Sen, Kamu-Sen’e bağlı Türk Haber-Sen, Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen ve BASK’a bağlı Bağımsız Haber-Sen tarafından örgütlenen grevde, bir gece öncesinden Birlik Haber-Sen grevden çekildiğini açıkladı.

Sendikaların yasa tasarısına karşı hazırladıkları ‘PTT A.Ş. Yasa Tasarısı Geri Çekilsin’ başlıklı basın açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:

“Hükümet, bu yasa tasarısıyla, PTT’nin düşük ücretlerle verdiği kamu hizmetini pahalı hale getirmeyi; çalışanları esnek, kuralsız ve iş güvencesiz istihdam etmeyi amaçlamaktadır. PTT’nin sunduğu kamu hizmetini sermayenin kâr hırsına teslim etmeyi, PTT emekçilerini ise köleleştirmeyi planlamaktadır. Yasal güvencelerini ortadan kaldırıp, tüm özlük haklarını Yönetim Kurulunun keyfi kararlarına bırakmaktadır.”

“Ama biz sizleri biliyoruz; Tüpraş’tan, Petkim’den, Telekom’dan, Tekel’den biliyoruz.”

“Biz PTT çalışanları, bu yağma sürecine geçit vermeyeceğiz.”

Koç Üniversitesi İşçileri

Koç Üniversitesi’nde ISS şirketinin taşeronluğunda çalışan işçiler, başka yerlere gönderilmeye ve işten çıkartmalara karşı ilk olarak 27 Mart’ta bir uyarı eylemi gerçekleştirdi. İşçiler, öğrenciler ve öğretim görevlilerinin yoğun bir katılımının olduğu eylemde ‘Taşerona Hayır’ denildi.

İşten atılmaya çalışılan işçilerin 2 Nisan’da Rumeli Feneri yerleşkesinde başlattıkları direniş, giderek büyüyor. Öğrenci ve akademisyenlerden destek alan direnişçi işçiler, Tekel işçilerinden emanet aldıklarını belirttikleri direniş çadırlarını kurdular. Destek olan öğrenciler ise, işçilerin haklarını aramakta olduklarını dile getirerek, üniversitede çöpleri topluyor, kendi bulaşıkları temizleme yerleştirme çağrısı yapıyorlar.

Rektör Ümran İnan ise, işçilerin mücadelesi karşısında hesap vermek zorunda kaldı; ancak sözleri taşeron sistemini savunmanın ötesine geçmedi.

Liman İşçileri

Mersin Limanı’nda Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) patronunun baskılarına karşı bir ayı aşkın bir süredir direnişte olan liman işçileri 3 Nisan’da polisin tacizlerine maruz kaldı. Polis işçileri çadırı yıkmakla tehdit etti, işçiler de taşeron şirketin iş makinelerini limana sokmayarak gün boyu iş bırakma eylemleri gerçekleştirdiler. 14 işçi polisin müdahalesinde gözaltına alındı. Patronun da işçilere işe gelmeyin açıklaması üzerine toplanan işçiler, gözaltındaki arkadaşlarının serbest bırakılması için bir basın açıklaması yaptılar.

2011’in Temmuz ayında da aynı işletmede 35 işçi Liman-İş’e üye olduğu için işten çıkarılmış, başlatılan direniş süreciyle 15 Mayıs 2012’de işçiler kazanıma ulaşmıştı.

Sağlık Emekçileri

Aralarında Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) başta olmak üzere pek çok sağlık çalışanı örgütünün çağrısıyla 17 Nisan’da grev gerçekleştirilecek. Gaziantep’te bir hasta yakını tarafından öldürülen doktor Ersin Arslan’ın ölümünün yıldönümünde ‘Eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti, iş, can ve gelir güvencesi’ talepleriyle, sağlık emekçilere grevde olacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan asistan hekimler de sağlık çalışanlarına yönelik saldırganlık karşısında 10 Nisan’dan itibaren süresiz grevde olacaklarını açıkladılar.

Devrimci Sağlık-İş üyesi emekçiler 1 Nisan’da taşeron sistemine ve AKP’nin taşeron konusundaki yalanlarına karşı iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler.

Bosch İşçileri

Bursa Bosch fabrikasında Türk Metal’den ayrılarak DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş’e üye oldukları için işten atılan işçiler 2 Nisan’da İstanbul’da Bosch merkezi önünde direnişe başladı. 1 Nisan’da da Bursa’da bir basın açıklaması gerçekleştiren işçiler, atılan işçilerin geri alınmasını ve patronun hukuksuz ve keyfi davranışlardan vazgeçmesini talep ediyor.

Enerji İşçileri

BEDAŞ’ta yakın zamanda kazanarak işe dönen Enerji-Sen üyesi işçiler, tüm işçilere yaptıkları bir çağrıyla BEDAŞ’taki özelleştirmelere karşı ve gelecek olan yeni taşeronlara karşı emek mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini 29 Mart Cuma günü Galatasaray’dan BEDAŞ’a yürüyerek bir kere daha gösterdiler.

İTÜ’lü Asistanlar

İTÜ’de yeni YÖK düzenlemeleriyle hak gasplarına uğrayan akademisyenlerin oluşturduğu İTÜ Asistan Dayanışması, akademisyen ve öğrencilerin desteğiyle 28 Mart’ta rektörlüğü işgal ederek taleplerinin duyulmasını ve okul bünyesindeki öğrenci, akademisyen ve taşeron işçilerin problemleri konusunda adımlar atılması gerekliliğini haykırdı.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sermayenin taşeronlaştırma ve güvencesizleştirme çalışmaları devam ederken işçilerin buna gösterdiği refleks mikro ölçeklerle sınırlı kalıyor. Kamu hizmetlerinin özel sektöre devredilmesi genel bir yönelim ve merkezi bir siyasetin ürünü dolaysıyla buna yönelik cevapların mikro ve yerel düzeyde kaldığı oranda başarıya ulaşma olasılığı düşüyor. Bu nedenle bu saldırılara yönelik merkezi ortak direniş cephelerinin oluşturulmasını tartışmak gerekmektedir.

(Fotoğraflar: bolsevik.org, sendika.org, kesk.org.tr)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı

bolsevik.org | Sosyalizm Kazanacak!